۴۴۴۵۰۴۹۵ (۰۲۱)

رویدادها

برپایی پایگاه خبری و علمی کل نگار

برپایی پایگاه خبری و علمی کل نگار

www.kolnegar.ir

جمع آوری اطلاعات و اخبار و هرگونه مدرک مستند در زمینه موضوعات دانش مدیریت در ابعاد و زمینه های مختلف ، توصیف و تحلیل آنها به منظور ارایه به مخاطبان با مدلهای علمی و نوآورانه  ، کمک به صرفه جویی در وقت آنها برای ارتقای دانش شخصی و سیستمی

راه اندازی پلتفرم نوآوری باز اینوکیا

راه اندازی پلتفرم نوآوری باز اینوکیا

www.innokia.ir

ابزار هدایت نوآوری پایدار : شما به عنوان یک  صاحب ایده نوآورانه و در مرحله تکامل این ایده بعنوان یک بنیانگذار استارتاپ، بایستی در تلاش خود برای ایجاد شرکت و دستیابی به موفقیت پایدار کشش کسب و کار را درک کنید. کشش به این معنی است که چگونه یک استارتاپ مشتریان جدید را جذب می کند و رشد مداوم را به نمایش می گذارد. این پایه‌ای است که آینده شرکت شما بر اساس آن ساخته می‌شود، ارزش مدل کسب‌وکار شما را ثابت می‌کند و به شما کمک می‌کند تا از استارت‌آپ به یک شرکت برجسته تبدیل شوید.