۴۴۴۵۰۴۹۵ (۰۲۱)

پایگاه خبری کل نگار

جمع آوری اطلاعات و اخبار و هرگونه مدرک مستند در زمینه موضوعات دانش مدیریت در ابعاد و زمینه های مختلف ،

توصیف و تحلیل آنها به منظور ارایه به مخاطبان با مدلهای علمی و نوآورانه  ، کمک به صرفه جویی در وقت آنها برای ارتقای دانش شخصی و سیستمی ، می باشد.

پلتفرم نواوری باز اینوکیا

پلتفرم نوآوری فضایی برای یادگیری و تغییر است. گروهی از افراد (که اغلب نماینده سازمان ها هستند) با پیشینه ها و علایق مختلف: دانشگاهها ، تاجران، تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کارها ، محققان، مقامات دولتی و غیره در آن با روشهای متنوعی مشارکت می کنند .

پلتفرم کارخانه های نوآوری ایده

پلتفرم کارخانه های نوآوری با رویکردی ملی و در اتصال با فضای باز مجازی در همراهی با کارخانه های موجود و نیز توسعه آنها کار می‌کند. این پلتفرم با تاکید بر مدیریت نوآوری‌های دیجیتال و تمرکز استراتژیک بر توسعه آن در کسب و کار ها و صنایع تولیدی که بایستی برای بلوغ دیجیتال خود برنامه ریزی کنند فعالیت می نماید .  این مدل بر مبنای چابک سازی شکل گیری کارخانه های نوآوری در دل اکوسیستم های مختلف دیجیتال فعالیت می نماید و شرکای متنوعی را گرد هم می‌آورد که فناوری، استعدادها، مدل‌های تجاری، سرمایه‌گذاری‌ها را پیوند داده و به توسعه آنها کمک می‌کند.

شبکه نوآوری کیا