۴۴۴۵۰۴۹۵ (۰۲۱)

تاریخچه موسسه دانش و نوآوری کیا

  • درسال ۱۳۶۹مركز تحقيقات مهندسي صنايع با اخذ موافقت اصولی از وزارت صنایع سنگین و با تشكيل يك گروه تحقيقاتي برمحور رشته مهندسي صنايع فعاليت خود را آغازنمود.
  • در سال ۱۳۷۰ مجله روش بصورت ماهنامه و به عنوان اولين مجله مهندسي صنايع درايران با اخذ مجوز از وزارت ارشاد اسلامی آغاز به انتشار نمود و تا سال ۱۳۹۶ با انتشار ۱۴۴ شماره ادامه يافت.
  • در سال ۱۳۷۲ به ابتکار مجله روش و مدیریت آن اولین جشنواره هنر صنعت با همکاری دانشگاه هنر و فرهنگسرای بهمن برگزار شد.
  • در سال ۱۳۷۸شركت كارنگارروش براي توسعه فعاليت‌هاي مرتبط با مهندسي صنايع كه تلفيق موضوعات آن با بكارگيري علوم سيستم و مديريت همراه شده و زمينه‌هاي زيادي را يافته است، تشكيل شد.
  • شركت كارنگارروش داراي پروانه تحقيق درزمينه ٍ«مهندسي سيستم‌هاي مديريت» از وزارت صنايع بوده و با ماموریت ؛ ارتقاء دانش فني مديران مؤسسات براي دستيابي به اهدافشان از طريق خدمات مهندسي سيستم‌هاي مديريت، فعالیت نموده است .
  • طی سالهای ۸۰ تا ۹۳ نشریات مدیریت نوین ، هنر صنعت و مدیریت انرژی هرکدام ۱۰ شماره و نیز نشریات مختلفی بصورت تک شماره در زمینه های مختلف منتشر شدند.
  • در سال ۱۳84 موضوع مدیریت دانش و نو آوری با تاسیس موسسه دانش و نو آوری کیا شروع و تا امروز در راستای شکل دهی به نتایج و اجرای پروژه های مبتنی بر دانش و نوآورانه ادامه دارد.
  • بعد از سال ۱۳۹۳ با توجه به گسترش وسیع فضای اطلاعات و اینترنت و گوشی های همراه هوشمند برای انتقال به این محیط برنامه ریزی شد و از معاونت رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد مجوز اخذ شد و با ایجاد پایگاه خبری و اطلاع رسانی در زمینه های فنی و علمی سایت کل نگار در سال ۱۳۹۸ بر پا شد.