۴۴۴۵۰۴۹۵ (۰۲۱)

گروه های دانشجویی و همکار

گروه های دانشجویی و همکار گروه هایی بصورت همکاران دانشجویی در رشته های مهندسی صنایع و سیستم و مدیریت بر حسب نوع پروژه ها به صورت تیمی فعالیت می...

همکاران هیات علمی و مدیران

همکاران هیات علمی و مدیران همكاران اين موسسه در آغاز با هسته‌ي مديريت سيستمي براين موضوع تشكيل شده است كه نام و تخصص آنها بشرح زير است: خانم فروزنده طبیبی بوشهری، لیسانس مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتي شريف فارغ التحصيل سال ۱۳۷۵، همكار و عضو هيأت علمي خانم زهره بهرامیان...

تفسیر نام و آرم موسسه

تفسیر نام و آرم موسسه موسسه کیا در بدو تاسیس با توجه به حوزه کاری خود و با استفاده از زمینه های تاریخی و کلمه کیا در زبان فارسی و واژه انگلیس آن که خلاصه واژه های KNOWLEDGE و INNOVATION و ASSOCIATION می باشد از طرحواره حیوان بز که در اساطیر و تاریخ ایران سمبل تولید و...