۴۴۴۵۰۴۹۵ (۰۲۱)

www.innokia.ir

ابزار هدایت نوآوری پایدار : شما به عنوان یک  صاحب ایده نوآورانه و در مرحله تکامل این ایده بعنوان یک بنیانگذار استارتاپ، بایستی در تلاش خود برای ایجاد شرکت و دستیابی به موفقیت پایدار کشش کسب و کار را درک کنید. کشش به این معنی است که چگونه یک استارتاپ مشتریان جدید را جذب می کند و رشد مداوم را به نمایش می گذارد. این پایه‌ای است که آینده شرکت شما بر اساس آن ساخته می‌شود، ارزش مدل کسب‌وکار شما را ثابت می‌کند و به شما کمک می‌کند تا از استارت‌آپ به یک شرکت برجسته تبدیل شوید.