۴۴۴۵۰۴۹۵ (۰۲۱)

از آنجا كه تحولات   مديريتي در سطح بين المللي در چند دهه‌ ي  اخير با تحولاتي مواجه مي باشند، ايجاد نهادهاي مطالعاتي دراين رابطه مي توانند موثر باشند. در همين راستا موسسه دانش و نوآوري كيا با اهداف ذیل آغاز به فعالیت نمود:

  • مطالعه، تحقیق، مشاوره و آموزش در زمینه های: صنعت، مدیریت، سیستم و هنر
  • اجرای پروژه های ذی ربط در زمینه های فوق
  • برگزاری سمینارها و کنفرانس های تخصصی
  • انتشار نتایج از طریق کتاب و مجلات و نرم افزارهای چند رسانه ای