۴۴۴۵۰۴۹۵ (۰۲۱)

همکاران هیات علمی و مدیران

همكاران اين موسسه در آغاز با هسته‌ي مديريت سيستمي براين موضوع تشكيل شده است كه نام و تخصص آنها بشرح زير است:

  • خانم فروزنده طبیبی بوشهری، لیسانس مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتي شريف فارغ التحصيل سال ۱۳۷۵، همكار و عضو هيأت علمي
  • خانم زهره بهرامیان ،فوق لیسانس مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتي شريف فارغ التحصيل سال۱۳۶۴، همكار و عضو هيأت علمي
  • آقاي مهدی شاهرخ اصفهانی، لیسانس مهندسی صنايع، دانشگاه صنعتي شريف فارغ التحصيل سال ۱۳۵۸ ، همكار و عضو هيأت علمي
  • آقاي فرهاد صدارت دانش آموخته رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۷۰
  • آقاي علی اکبر سعیدی کیا، لیسانس مهندسی صنایع دانشگاه صنعتي شريف در سال ۱۳۵۸و همكار و عضو هيأت علمي رئيس هيأت مديره و مدير عامل موسسه
  • آقاي مرتضي كارشناس، ليسانس تحقيق در عمليات از مدرسه عالي برنامه ريزي كاربرد كامپيوتر  1359 و همكار و نائب رئيس هيأت مديره موسسه
  • آقای محمد علی نبی زاده فوق لیسانس مهندسی صنایع ۱۳۷۲