۴۴۴۵۰۴۹۵ (۰۲۱)
برپایی پایگاه خبری و علمی کل نگار

برپایی پایگاه خبری و علمی کل نگار

www.kolnegar.ir جمع آوری اطلاعات و اخبار و هرگونه مدرک مستند در زمینه موضوعات دانش مدیریت در ابعاد و زمینه های مختلف ، توصیف و تحلیل آنها به منظور ارایه به مخاطبان با مدلهای علمی و نوآورانه  ، کمک به صرفه جویی در وقت آنها برای ارتقای دانش شخصی و...
راه اندازی پلتفرم نوآوری باز اینوکیا

راه اندازی پلتفرم نوآوری باز اینوکیا

www.innokia.ir ابزار هدایت نوآوری پایدار : شما به عنوان یک  صاحب ایده نوآورانه و در مرحله تکامل این ایده بعنوان یک بنیانگذار استارتاپ، بایستی در تلاش خود برای ایجاد شرکت و دستیابی به موفقیت پایدار کشش کسب و کار را درک کنید. کشش به این معنی است که چگونه یک استارتاپ...